جدیدترین

چگونگی متوقف ساختن تعلل و مسامحه در نیل به اهداف با استفاده از «استراتژی ساینفلد» - بخش دوم

جلوگیری از تعلل خالقان برتر در تمام زمینه‌ها (اعم از ورزشکاران، نوازندگان، مدیران، هنرمندان) همگی نسبت به هم‌قطارانشان پایمردی و پشتکار بیشتری دارند. آنها هر روز...

0
0
مقالات بیشتر

آخرین مقالات