جدیدترین

آشنایی با لنگرهای شغلی شِین و کاربردهای آن – بخش 2

  ۵. خلاقیت کارآفرینانه افرادی که این لنگر شغلی در آنها غالب است، افرادی خلاق و پرانرژی هستند. آنها خلاقیت خود را با شروع کسب و کارهای...