پر لایکترین

عادات مبتنی بر هویت: چطور به نیل به اهداف پایبند بمانیم

سخت است. احتمالاً متوجه این موضوع شده‌اید. همه ما می‌خواهیم به فردی بهتر، قوی‌تر، سالم‌تر، خلاق‌تر، ماهر‌تر و دوستی بهتر یا عضو خانواده‌ای مهربان‌تر تبدیل شویم. اما...

مقالات بیشتر

آخرین مقالات