پر لایکترین

آیا خودتان از محصولاتی که در قالب بازاریابی شبکه‌ای می‌فروشید استفاده می‌کنید؟

به شخصه گاهی حس می‌کردم که دلم می‌خواهد به مردم خدمت کنم. در واقع همین تمایل بود که مرا جذب بازاریابی شبکه‌ای کرده است. در خودم...

مقالات بیشتر

آخرین مقالات