نوشته های کاربر

بازشناسی زنان

سال پیش، زمانی که ما DSWA را تاسیس کردیم، زنان حدود 50 درصد از نیروی فروش صنعت را تشکیل می‌دادند. امروز این آمار نزدیک به...

مقالات بیشتر

آخرین مقالات