مقاله

فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی – بخش 2

عکس: بادران

   اجازه دهید به مثال‌مان برگردیم تا ببینیم کدام مسیر الف، ب یا ج برای دوستان ما بهتر است.

مرحله ۱: سلسله‌مراتب خود را بسازید
در بالای سلسله‌مراتب هدف خود را تعیین کنید:
•    پیدا کردن بهترین مسیر برای رسیدن به محل کار.
اولین سطح معیارهایی که برای ارزیابی اهمیت دارند را تعیین کنید:
•    زمان رسیدن
•    امنیت
•    دسترسی به کافه
ببینید آیا سطح دوم یا زیرمعیارهای دیگری که به معیارهای سطح اول مربوط می‌شوند هم وجود دارند یا خیر.
•    در مورد مسیری با دسترسی به کافه
o    کافه‌ گراف
o    کافه‌ کتاب
درزیر هر سطح یک از معیارها گزینه‌هایی که در اختیار دارید را بنویسید:
•    مسیر الف
•    مسیر ب
•    مسیر ج
 شکل ۱: مثالی از سلسله‌مراتب

0 اظهار نظر

لطفاً برای ارسال نظر وارد شوید.