مقاله

روحیه کارآفرینی در کشور های مختلف

عکس: بادران

احتمال پیدا شدن کسی که در واقعیت امر، کسب و کار جدیدی را شروع کند تا حد زیادی به محلی بستگی دارد که در آن‌جا زندگی می‌کند.
مطلب فوق بر اساس تحقیقات نوینی است که بودجه آن توسط شرکت اموی (Amway)، تامین گردیده است.

برخی از عواملی که بر تصمیم تبدیل شدن به یک کارآفرین مؤثر‌ند عبارتند از مطلوبیت، امکان سنجی و پایداری در برابر فشار اجتماعی.

AESI  یا شاخص روحیه کارآفرینی اموی (Amway Entrepreneurial Spirit Index) ،که ذیل گزارش جهانی کارآفرینی اموی و در سال 2016 منتشر شد، به اندازه گیری آن دسته از عواملی در کشور می‌پردازد که رتبه کارآفرینی مردمان آن کشور در سطح جهان را مشخص می سازد.
این شرکت برای اولین بار در سال 2015 شاخص خود را معرفی کرد و بهنگام انتشار گزارش جهانی کارآفرینی، بوسیله این شاخص وضعیت کشور‌ها را از نظر داشتن روحیه کارآفرینی بالاتر به نمایش گذاشت؛ در برخی از این کشور‌ها پاسخ دهندگان نگرش مثبت‌تری به کارآفرینی داشته و نیز پتانسیل کارآفرینی و نرخ خود اشتغالی بالاتر را نسبت به دیگر کشور‌ها تجربه کرده‌اند. AESI بر پایه نظریه رفتار برنامه ریزی شده آیسک آجزن (Icek Ajzen)، بنا نهاده شده است؛ در این نظریه با استفاده از سه عامل ذکر شده در بالا، مطلوبیت، امکان سنجی و پایداری در برابر فشار اجتماعی به پیش بینی رفتار فوق پرداخته می‌شود.
شرکت اموی طی همکاری با دانشگاه فنی مونیخ آلمان، از بیش از 50،000 نفر در 45 کشور دنیا سئوال کرده است که آیا شروع یک کسب و کار را به عنوان یک فرصت شغلی مطلوب ارزیابی می‌کنند یا خیر؛ آیا آنها دارای مهارت‌ها و منابع لازم برای انجام چنین کاری هستند، و اینکه آیا خانواده یا دوستان می‌تواند آنها را از این کار منصرف کنند یا خیر؟. روی هم رفته، پاسخ‌های این افراد نشان می‌دهد که روحیه کارآفرینی در ویتنام در بالاترین حد خود قرار دارد که از منظر شاخص AESI عدد 81 را به خود اختصاص داده است. پس از آن هند (80) و تایلند (77) قراردارند. ژاپن که دارای کمترین امتیاز است، عدد 26 را ثبت کرده است.
بر اساس تحقیقات از فدراسیون جهانی انجمن فروش مستقیم (World Federation of Direct Selling Associations)، در ایالات متحده، یعنی پر سودترین بازار فروش مستقیم، 61 درصد از پاسخ دهندگان نسبت به کارآفرینی ابراز تمایل کرده و گفته‌اند که دارای منابع انجام این کار هستند، اما فقط 47 درصد گفته‌اند که نگرانی‌های خانواده و دوستان نمی‌تواند آن‌ها را از انجام این‌کار منصرف نماید. به طور کلی، ایالات متحده از منظر شاخص AESI عدد 56 را دریافت کرده است که تنها کمی از 50 درصد و نمره متوسط کشور‌ها بالاتر بوده است.  

0 اظهار نظر

لطفاً برای ارسال نظر وارد شوید.