5 نکته برای بازاریابی شبکه‌ای همانند یک ستاره موسیقی

صنعت موسیقی به وضوح ویرانگر است. ‌هانتر س. تامپسون (Hunter S. Thompson) بخوبی این موضوع را توضیح می‌دهد: «کسب و کار موسیقی یک چاله پول...