پر لایکترین

چگونه به دوست ناراحت و دل‌شکسته‌ی خود کمک کنیم؟ - بخش 2

دوم: کمک به دوستتان برای پشت‌سر گذاشتن شرایط فعلی 1.  به دوستتان بفهمانید که چقدر قوی است شاید دوستتان در شرایط فعلی‌اش، حس خوبی نسبت به خودش...