پر لایکترین

قدرت ذهن

که از قدیم می‌گویند: «اگر ذهن‌تان را معطوف چیزی بکنید به دستش خواهید آورد.» اما تابحال هیچ کس سعی نکرده به شما ید بدهد چطور ذهن‌تان را...