پر بیننده ترین

چطور می‌شود در فروش مستقیم یک سوپراستار شد - بخش اول

 اغلب نسبت به فروش مستقیم، به ویژه نوع فرعی آن، یعنی بازاریابی شبکه‌ای، نوعی نگاه منفی وجود دارد. داشتن تجربه‌ای بد با یک نماینده فروش...