نوشته های کاربر

آیا بازاریابی شبکه‌ای به درد شما می‌خورد یا نه؟

اولین بار در سال 1979 اولین جلسه معارفه بازاریابی شبکه‌ای برایم برگزار شد و از همان زمان عاشق این‌کار شدم. در آن زمان، من مدیر...