مقاله

من ثروت و موفقیت هستم

عکس: بادران

نوشته: ریک هَنِن

 طرز فکر مبتنی بر ثروت بر این باور استوار است که همه انسان‌ها در اطراف‌شان بیش از آنچه برای حرکت نیاز دارند از همه چیز در اختیارشان هست. طرز فکر مبتنی بر ثروت نوعی چشم انداز است به زندگی که در آن در طول زندگی‌تان هر آن‌چه بخواهید را دریافت می‌کنید. فردی که دارای این نوع طرز تفکر باشد بر این باور است که عشق بر سر راهش قرار خواهد گرفت، شادی‌های بزرگ جزئی از زندگی‌اش خواهد بود، موفقیت در بسیاری از بخش‌های زندگی‌اش اتفاق خواهد افتاد؛ این در بر گیرنده روابط با خانواده، دوستان و همکاران نیز می‌گردد.
از آن‌جا که افراد دارای طرز تفکر فراوانی و ثروت نگرش مثبتی در زنمدگی دارند، رویکرد فعالانه‌ای نسبت به زندگی در پیش می‌گیرند.  با داشتن چنین چشم انداز مثبتی به آسانی می‌توان فهمید چرا یک فرد هر روز را با شور و هیجان و شادی آغاز می‌کند، زیرا می‌داند می‌تواند روزی که در آن قرار دارد را به یک ماجراجویی‌ جدید پیوند زده و تجربه‌ی ویژه برای خویشتن مهیا نماید.
من صادقانه باور دارم که این روش راهی است بسیار مهم برای طی طریق در طول زندگی زیرا این روش به ما کمک می‌کند با درکی مثبت‌تر به چالش‌های زندگی واکنش نشان دهیم.
بدین طریق بهتر می‌توانیم در مقابله با مشکلات و موانع است. این روش همانند نگرشی است که می‌گوید: «بهترین راه پیش بینی آینده من این است که خود درستش کنم!» این ذهنیتی است که می‌گوید: «من کنترل سرنوشتم را در اختیار دارم و انتظار دارم اتفاقت نیکویی برایم رخ دهند» و «من رویکردی فعالانه به زندگی دارم به جای این‌که بنشینم و منتظر رخ دادن اتفاقات باشم.» ذهنیت ثروت و فراوانی به شما می‌گوید که همیشه شانس‌ها و فرصت‌های جدیدی برای‌تان فراهم است.
طرز فکر محدود معتقد است ما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. پس اصلاً چرا باید سعی و تلاش کنیم؟ در عوض، بهانه‌ای پیدا می‌کند که به کل و از ابتدا هیچ کاری را شروع نکند، به سرزنش فرصت‌ها بپردازد، و یا به یافتن گسل‌ها دلمشغول باشد، و آن گسل‌ها و فردی که آن‌ها را ایجاد کرده را مقصر قلمداد نماید. طرز فکر محدود چنین چیزهایی به شما می‌گوید: «این یک طرح هرمی است.» (همین هفته یکی همین را به من گفت).
ذهنیت ثروت اما در اشتیاق یادگیری و رشد می‌سوزد. دارندگان چنین ذهنیتی هرگز برای دانش و توسعه مهارت‌های جدید تشنگی‌شان سرا در حالی که شک و تردید در طرز فکر بر این باورند که آنها به اندازه کافی می‌دانیم و اعتماد ندارند ناشناخته در نتیجه به شدت محدود کردن خود و یادگیری و رشد. فرد دارای ذهنیت فراوانی فردی است خوش بین  و وقتی دیگران به موفقیت می‌رسند بی نهایت بابت آن ها شاد می‌گردد. او دوست دارد به دیگران کمک کند ذهنیت فراوانی و ثروت‌شان را در زندگی اشاعه دهند و خود نیز پیرو آن باشند. او خود نماد و مثال زنده‌ی این طرز فکر است.
طرز فکر مبتنی بر ثروت می‌فهمد که هیچ شکستی به معنای واقعی شکست نیست، بلکه تنها بخشی است مهم از رشد و موفقیت. این طرز فکر می‌داند اگر یک شریک بالقوه که نگاهی بزرگتر به زندگی داشت به او جواب رد داد، مسئله شخصی نیست، و پایان جهان فرا نرسیده است. او به این پدید با این نگرش نگاه می‌کند که در این دریا ماهی‌های زیادی وجود دارد پس فقط کافی است به ماهیگیری ادامه دهی. «ماهی بزرگتر نیست که ماهی کوچکتر را می‌خورد، ماهی سریع‌تر است که ماهی کند‌تر را خواهد خورد.»
این طرز فکر نه تنها کاری می‌کند که تمرکزمان را بر اهداف‌مان حفظ کنیم، بلکه به واقع به ما امکان می‌دهد به آن اهداف دست پیدا کنیم. شما می‌دانید که این کار ممکن است و نیز می‌دانید که می‌توان این کار را انجام داد زیرا دیگران قبل از شما توانسته اند انجامش بدهند. متوجه هستیم که مسئله فقط مسئله ی زمان است، پس از سفری که داریم به بهترین وجه بهره و لذت می‌بریم. ما درک می‌کنیم که ناراحتی‌ها، اگر به درستی با آن‌ها مواجه شویم، خود نوعی ماجراجویی به حساب می‌آیند. از سوی دیگر، اگر با یک ماجراجویی مواجه‌ای اشتباه داشته باشیم، به راحتی تبدیل به یک ناراحتی خواهد شد.
این طرز تفکر فراوانی و ثروت به ما امکان می دهد به این درک و واقعیت برسیم که به هر نیروی بالقوه‌ای که خدا وند به ما عطا کرده می‌توانیم متوسل بشویم.
ما نگرش «من می‌توانم!» را داریم نه نگرش «نمی توانم» را. این نگرش ما را برای غلبه بر چالش‌های طول راه تا نیل به موفقیت به تحرک وا می‌دارد. این نگرش به ما می‌آموزد وقتی زمین خوریم دست به زانو گرفته، دوباره از جای خویش برخیزیم، تمرکز‌مان را حفظ کنیم، همچنان بر روی ریل صحیح حرکت کنیم، و مستقیماً به سمت اهداف خود حرکت کنیم، به رغم تمام چالش‌هایی که در طول راه تجربه می‌کنیم.
در نتیجه، آیا موافقید برای موفقیت داشتن یا ایجاد طرز تفکر فراوانی و ثروت ضروری است تا بتوان بدین وسیله در این دنیای وانفسای مملو از منفی‌بافی‌ها و بستن چشم خود بر فرصت‌ها همچنان به موفقیت و حرکت رو به جلوی خود ادامه دهیم؟ می‌دانم و کاملا به آن باور دارم این طرز فکر کارآفرینان واقعی را به سوی شما گسیل خواهد کرد زیرا این چشم انداز ثروت و فراوانی کاملاً در زندگی شما قابل پیاده سازی است.

0 اظهار نظر

لطفاً برای ارسال نظر وارد شوید.